Standard ISO: 9001:2015

Głównym celem Polityki Jakości WestMar Sp. z o.o. jest zapewnienie, że produkowane wyroby oraz świadczone  przez nas usługi spełniają wymagania, potrzeby oraz oczekiwania naszych Klientów.

Podstawowym zadaniem Spółki jest prefabrykacja i montaż rurociągów ze stali czarnej, nierdzewnej, CuNiFe’ru oraz prace remontowe i modernizacje rurociągów.

W swoich działaniach spełniamy wymagania przepisów prawnych i wymagań normatywnych, które gwarantują osiągnięcie zamierzonego celu oraz satysfakcję Klientów.

Główne cele i kierunki działania w realizacji Polityki Jakości:

 • Funkcjonowanie Firmy w ramach obowiązujących przepisów prawnych,
 • Identyfikacja potrzeb i wymagań Klientów;
 • Dbanie o wzrost zadowolenia Klientów i bezbłędną realizację umów i zamówień;
 • Dostarczenie Klientom wyrobów i usług o konkurencyjnej jakości,
 • Stały monitoring oczekiwań stron zainteresowanych;
 • Wykorzystanie najnowszych technologii w zakresie produkowanych wyrobów i realizowanych usług;
 • Bezbłędna realizacja zleceń;
 • Podnoszenie świadomości Klientów oraz doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych;
 • Stałe i systematyczne ponoszenie niezbędnych kwalifikacji pracowników Spółki;
 • Usprawnianie zarządzania jakością w Spółce;
 • Ciągłe doskonalenie opracowanego i wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Zarząd Spółki zapewnia, że założenia Polityki Jakości są wdrożone oraz deklaruje zapewnienie zasobów ludzkich, technicznych i finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Zarząd Spółki dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania jakością weryfikuje przyjętą politykę przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Wdrażając i utrzymując system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań, uzyskując w efekcie wysoki poziom zadowolenia Klientów.

02.08.2019r., Gdynia

Chcesz skorzystać z naszej oferty?

Zadzwoń do nas lub napisz.